Warsztat Terapii Zajęciowej

„WINNICA”

Warsztat Terapii Zajęciowej „Winnica” rozpoczął swą działalność terapeutyczną w styczniu 1993 roku, turnusem integracyjno – rehabilitacyjnym w Karpaczu. Pierwsze zajęcia prowadzone były
w pomieszczeniach przy ulicy Wyspiańskiego 13, a od listopada 1995 roku na Osiedlu Pomorskim 8. Dzisiaj organem prowadzącym jest Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, dawniej była to Spółdzielnia Inwalidów “Rehabilitacja”. Obecnie na warsztaty uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym
i znacznym.

Zajęcia odbywają się w pracowniach: artystycznej (dawniej tkacka), ceramicznej, gospodarstwa domowego, krawiecko – hafciarskiej, plastycznej, stolarskiej i technicznej. Oprócz zajęć tematycznych uczestnicy rozwijają się uczestnicząc w zajęciach muzykoterapeutycznych oraz w ramach wolontariatu także tanecznych. Prowadzone są również zajęcia rehabilitacyjne oraz hipoterapeutyczne w Przylepie. Uczestnicy mogą korzystać także z pomocy i porad psychologa.  W pracowni komputerowej zgłębiane są tajniki obsługi komputera.

Nasi uczestnicy chętnie i aktywnie biorą udział w konkursach artystycznych, zawodach rekreacyjno
– sportowych i olimpiadach zawodowych.

Co roku wyjeżdżamy na wycieczki krajoznawcze. Przez te lata zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc na świecie i w Polsce. Byliśmy między innymi w Paryżu, Wiedniu, Pradze i Berlinie. W Polsce zwiedziliśmy prawie wszystkie piękne miejsca.

Od kilku lat uczestniczymy w różnych praktykach zawodowych, które uczą naszych podopiecznych nowych umiejętności i przygotowują ich do podjęcia pracy. Obecnie praktyki odbywają się w markecie Intermarche przy ul. Szosa Kisielińska oraz w restauracji McDonald’s przy ul. Sulechowskiej. We wcześniejszych latach nasi uczestnicy pracowali w ogrodnictwie, lesie, poczcie, kawiarni i brali udział w praktykach
w hipermarkecie Auchan.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest pomoc osobom niepełnosprawnym w odnalezieniu swojego miejsca w środowisku rodzinnym , lokalnym i zawodowym. Odkrywanie talentów i praca nad ich rozwojem oraz nad samodzielnością uczestników pozwala im uwierzyć w swoje możliwości. Dokonuje się to również dzięki temu, że uczestnicy i kadra tworzą swoistą społeczność ludzi związanych przyjaźnią, serdecznością, gdzie każdy jest akceptowany takim, jakim jest. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności, które chciałyby zostać naszymi uczestnikami zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Dane do kontaktu:

Kierownik Mariola Dąbrowska
tel.: 68 320 03 82, 661 878 190
e-mail: wtz-winnica@wp.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej „Winnica”
Os. Pomorskie 8
65-548 Zielona Góra

Zapraszamy do kontaktu