Powiatowy Ośrodek Wsparcia

„Parasol”

Ośrodek jest placówką dziennego pobytu, przeznaczoną  dla 35 osób z powiatu zielonogórskiego, przewlekle psychicznie chorych i z upośledzeniem umysłowym. Celem ośrodka jest zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego, pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych. Głównymi obszarami działań ośrodka jest prewencja (profilaktyka i oświata zdrowotna), zwiększenie zaradności życiowej, poprawa funkcjonowania w życiu codziennym oraz utrwalanie wcześniej nabytych umiejętności, a także podnoszenie poziomu stymulacji w otoczeniu poprzez kontakt i integrację z grupą.

Oferujemy zajęcia:

  • artystyczne/techniczne
  • komputerowe
  • gospodarstwa domowego
  • ruchowe
  • w sali doświadczania świata
  • edukacyjne
  • rekreacyjne
  • muzykoterapeutyczne
  • biblioterapeutyczne
  • relaksacyjne
123
Adres:

ul. Mieszka I 2-4
65-040 Zielona Góra
Tel. 68 324 32 22
pow.parasol@gmail.com

Godziny otwarcia:

08:00–16:00 (od poniedziałku do piątku)

Zajęcia terapeutyczne:

09:00-15:00

Zapraszamy do kontaktu