Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

Dlaczego Tęcza

bo to znak przymierza Boga z człowiekiem (Ks.Rodz. 9, 12-13)

Kiedy powstało

1998

Patron

św. brat Albert Chmielowski

Dewiza

„Powinno się być dobrym jak chleb(…), który dla wszystkich leży na stole(…)”

Po co

jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego środowiska osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Cel

otaczanie kompleksową opieką osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub chorobą psychiczną oraz ich rodzin, dbanie o ich rozwój intelektualny i społeczny, kształtowanie postaw i nadawanie wartości i godności życiu każdego człowieka.

Idea

Wierzymy, że każdy człowiek jest wartością samą w sobie, a jego miarą jest nie to co posiada, ale to co ofiaruje innym. Każdego dnia jesteśmy z tymi, którzy postrzegają świat inaczej.

albert-chmielowski

w kadencji 2019 - 2022

Zarząd Główny

Prezes

Małgorzata Ambroży

Skarbnik

Krystyna Pustkowiak

Członek

Józefa Tutkowska

Wiceprezes

Katarzyna Kozakowska

Sekretarz

Irena Baran

Asystent Kościelny

ks. Robert Tomalka

Zapraszamy do kontaktu