Projekt

"Zdrowo żyć i aktywnym być"

21 października 2020

Od września 2020 r., dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Zielona Góra rozpoczęliśmy realizację projektu „Zdrowo żyć i aktywnym być” w ramach, którego uczestnicy WTZ „Tęcza” oraz klubu przy warsztacie będą mogli poznać tajniki zdrowego stylu życia, który ma decydujący wpływ na ochronę zdrowia człowieka. Dzięki projektowi beneficjenci wezmą udział w warsztatach kulinarnych, w zajęciach nordic wallkingu oraz w zajęciach na basenie. 

aktualności1

Projekt

"bezpieczny wtz"

2 listopada 2020

Wszystkie prowadzone przez Stowarzyszenie warsztaty, czyli WTZ „Tęcza”, WTZ „Przystań” i WTZ „Winnica” biorą udział w projekcie grantowym pn. „Bezpieczny WTZ
i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.
W ramach otrzymanych środków grantowych będziemy mogli zakupić środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych
w bezpośrednią pracę
z uczestnikami WTZ oraz środki dezynfekcyjne i wyposażenie potrzebne do ich stosowania.

aktualności1

Zapraszamy do kontaktu